Wysokość dofinansowania od kwietnia 2014 do końca marca 2020 roku

Od dofinansowań za kwiecień 2014 roku dofinansowania dla Zakładów Pracy Chronionej oraz dla otwartego rynku będą tej samej wysokości.

Wysokość dofinansowania to mniejsza kwota z 75% kosztów płacy oraz dla:

  1. znacznego stopnia niepełnosprawności – 1800,00 zł
  2. umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 1125,00 zł
  3. lekkiego stopnia niepełnosprawności – 450,00 zł

W przypadku pracowników niepełnosprawnych ze schorzeniami specjalnymi wysokości te zwiększą się o 600,00 zł każda. A więc dofinansowanie to mniejsza kwota z 75% kosztów płacy oraz dla:

  1. znacznego stopnia niepełnosprawności – 2400,00 zł
  2. umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 1725,00 zł
  3. lekkiego stopnia niepełnosprawności – 1050,00 zł

Przykład 1:

Osoba zaliczona do znacznego stopnia niepełnosprawności, bez schorzeń specjalnych, której zarobki brutto to 2100,00 PLN. Koszt płacy zależy od wysokości składki wypadkowej oraz wieku pracownika (czy pracodawca płaci FP i FGŚP). W naszym przykładzie jest to: 2530,08 PLN, a więc 75% kosztu płacy to: 1897,56 PLN. Pracodawca otrzyma dofinansowanie w wysokości 1800,00 PLN. Jest to bowiem mniejsza z kwot 1897,56  PLN oraz 1800,00 PLN.

Przykład 2:

Osoba zaliczona do znacznego stopnia niepełnosprawności, która na orzeczeniu ma jedno ze schorzeń specjalnych, której wynagrodzenie brutto 2100,00 PLN. Koszt płacy zależy od wysokości składki wypadkowej oraz wieku pracownika (czy pracodawca płaci FP i FGŚP). W naszym przykładzie jest to: 2530,08 PLN, a więc 75% kosztu płacy to: 1897,56  PLN. Pracodawca otrzyma dofinansowanie w wysokości 1897,56 PLN. Jest to bowiem mniejsza z kwot 1897,56 PLN oraz 2400,00 PLN.

UWAGA!!! Podmioty nie prowadząca działalności gospodarczej (np. te Fundacje które nie prowadzą działalności gospodarczej) mogą otrzymać nie 75% kosztów płacy tylko 90%.