Wysokość dofinansowania z PFRON od 1 kwietnia 2020 roku

Od 1 kwietnia 2020 roku zmieniła się wysokość dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Kwoty te pozostają niezmienione w 2021 roku.

Wysokość dofinansowania to mniejsza kwota z 75% kosztów płacy oraz dla:

  1. znacznego stopnia niepełnosprawności – 1950,00 zł
  2. umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 1200,00 zł
  3. lekkiego stopnia niepełnosprawności – 450,00 zł

W przypadku pracowników niepełnosprawnych ze schorzeniami specjalnymi wysokości te są większe. Dofinansowanie to mniejsza kwota z 75% kosztów płacy oraz dla:

  1. znacznego stopnia niepełnosprawności – 3150,00 zł
  2. umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 2100,00 zł
  3. lekkiego stopnia niepełnosprawności – 1050,00 zł

Przykład 1:

Osoba zaliczona do znacznego stopnia niepełnosprawności, bez schorzeń specjalnych, której zarobki brutto to 2800,00 PLN. Koszt płacy zależy od wysokości składki wypadkowej oraz wieku pracownika (czy pracodawca płaci FP i FGŚP). W naszym przykładzie jest to: 3373,44 PLN, a więc 75% kosztu płacy to: 2530,08 PLN. Pracodawca otrzyma dofinansowanie w wysokości 1950,00 PLN. Jest to bowiem mniejsza z kwot 2530,08  PLN oraz 1950,00 PLN.

Przykład 2:

Osoba zaliczona do znacznego stopnia niepełnosprawności, która na orzeczeniu ma jedno ze schorzeń specjalnych, której wynagrodzenie brutto 2800,00 PLN. Koszt płacy zależy od wysokości składki wypadkowej oraz wieku pracownika (czy pracodawca płaci FP i FGŚP). W naszym przykładzie jest to: 3373,44 PLN, a więc 75% kosztu płacy to: 2530,08  PLN. Pracodawca otrzyma dofinansowanie w wysokości 2530,08 PLN. Jest to bowiem mniejsza z kwot 2530,08 PLN oraz 3150,00 PLN.

UWAGA!!! Podmioty nie prowadząca działalności gospodarczej (np. te Fundacje które nie prowadzą działalności gospodarczej) mogą otrzymać nie 75% kosztów płacy tylko 90%.

www.epelnosprawni.pl