O nas

Misją portalu e-pełnosprawni.pl jest przekazanie szeroko rozumianych informacji ułatwiających osobom niepełnosprawnym uczenie się i świadczenie pracy przez internet, a pracodawcom ułatwienie zatrudniania tych osób. W tym celu będziemy się starać tworzyć dla pracodawców wyjaśnienia przepisów prawnych dotyczących pracy osób niepełnosprawnych w sposób kompleksowy i, na tyle na ile to możliwe, łatwy do zrozumienia.

Przedstawiamy telepracę jako środek naprawdę wyrównujący szanse osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

Chcemy na portalu zamieszczać przydatne w przygotowaniu do pracy zawodowej kursy z dziedzin, które będą mogły być w przyszłości wykorzystywane do pracy zdalnej: matematyki, informatyki oraz pokrewnych. Zachęcamy do przesyłania nam swoich oczekiwań oraz uwag i opinii na temat dalszego rozwoju portalu.

Zespół e-pelnosprawni.pl