Pomoc 'de minimis’

Pomoc 'de minimis’ jest to rodzaj pomocy publicznej wydatkowanej przez pracodawcę.

Są rodzaje wydatków z ZFRON, na które należy uzyskać zaświadczenie o pomocy 'de minimis’ z urzędu skarbowego lub innego podmiotu uprawnionego do udzielania pomocy, aby były uznane za prawidłowo wydatkowane. Jest to np. część rodzajów wydatków z tzw. 'dużego ZFRON-u’ oraz część rodzajów wydatków z indywidualnych programów rehabilitacji.

Do jakich podmiotów musimy się zgłosić, aby je otrzymać?

Do innego podmiotu zgłosimy się jeśli będziemy chcieli je uzyskać za wydatek poniesiony z przychodów z podatku od nieruchomości, rolnego czy leśnego (prezydent miasta, wójt, lub burmistrz),a do innego jeśli będziemy chcieli zaświadczenie o pomocy 'de minimis’ z zaliczek na podatek dochodowy pracowników (urząd skarbowy).

W tym celu należy przedstawić informację o wydatku z ZFRON w ciągu 30 dni od dnia jego dokonania (dnia zapłaty). Jeśli przekroczymy ten termin należy mimo wszystko złożyć informację, gdyż podmioty uprawnione do wydawania zaświadczeń mogą je wydać nawet po terminie.
Oprócz informacji o wydatku z ZFRON należy przedstawić:

  • wszystkie zaświadczenia o pomocy 'de minimis’ z bieżącego roku kalendarzowy oraz dwóch lat poprzedzających. Często wystarczy jedynie zestawienie tej pomocy. Jeśłi nie otrzymaliśmy żadnej pomocy w tym okresie należy przesłać oświadczenie o tym, że nie korzystaliśmy z pomocy 'de minimis’
  • informacje o pomocy jaką otrzymaliśmy w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się, jeśli taką otrzymaliśmy
  • oświadczenie, że nie znajdujemy się w trudnej sytuacji ekonomicznej
  • inne (najlepiej skontaktować się z danym organem i zapytać o inne wymagane dokumenty).

Uwaga! Łączna wartość pomocy 'de minimis’ otrzymanej w ciągu trzech lat nie może przekroczyć 200 tys. euro.