Status

Wydawcą portalu internetowego www.e-pelnosprawni.pl, zwanego dalej „Portalem”, jest Tomasz Nowak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Tomasz Nowak Usługi Informatyczne, os. Łokietka 7/62, 61-616 Poznań, NIP 8272054209, REGON 302309940.

Treść Portalu ani poszczególne teksty na nim zamieszczone nie stanowią opinii prawnej ani jakiejkolwiek porady prawnej. Tomasz Nowak ani autorzy poszczególnych tekstów, zwani dalej „Autorami”, nie odpowiadają za treść Portalu w zakresie, w jakim podmioty trzecie mogłyby doznać szkody podejmując jakiekolwiek czynności na podstawie informacji zamieszczonych na Portalu. Autorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany tekstów oraz poglądów wyrażonych na Portalu.

Autorzy zastrzegają sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane pytania kierowane przez użytkowników www.e-pelnosprawni.pl w terminie wynikającym z możliwości czasowych redakcji. Osoby korzystające z portalu nie nabywają żadnych praw, w szczególności praw autorskich czy licencji, do treści zawartych na Portalu, które pozostają własnością Autorów.