Zakładanie działalności gospodarczej – ​Rachunek bankowy – krok 5

W banku zakładamy rachunek firmowy. Potrzebny jest wpis do ewidencji działalności gospodarczej (może to być wydruk z systemu CEIDG). 
Oczywiście możemy to zrobić przez internet, nie wychodząc z domu.

Oddzielny rachunek bankowy dla działalności gospodarczej nie jest konieczny. Można posługiwać się rachunkiem osobistym. Ale z kilku względów lepiej jest mieć oddzielny rachunek. Nie musi to być rachunek 'biznesowy’, tylko np. drugi osobisty.

O numerze konta należy poinformować urząd skarbowy i ZUS, przez aktualizacje danych w systemie CEIDG (po zalogowaniu się na konto w CEIDG).

Rachunek ten podamy we wniosku Wn-U-G o refundację składek na ubezpieczenia społeczne lub Wn-D, jeśli będziemy wnioskować o dofinansowanie do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika.