Wysokość dofinansowania w poprzednich latach

W latach 2009-2014 wysokość dofinansowań w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą była mniejszą kwotą z 75% kosztu płacy (90% kosztu płacy dla pozostałych pracodawców) oraz:

2009 – 2011 (najniższe wynagrodzenie ujmowane w rozliczeniach to 1276,00 PLN)

 

 • 160 % najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
 • 140 % najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
 • 60 % najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

od 01.01.2012 do 31.06.2012 (najniższe wynagrodzenie ujmowane w rozliczeniach to 1276,00 PLN)

 

 • 170 % najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
 • 125 % najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
 • 50 % najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

od 01.07.2012 do 31.08.2012 (najniższe wynagrodzenie ujmowane w rozliczeniach to 1276,00 PLN)

 

 • 180 % najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
 • 115 % najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
 • 45 % najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

od 01.09.2012 do 31.12.2012 (najniższe wynagrodzenie ujmowane w rozliczeniach to 1386,00 PLN)

 

 • 180 % najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
 • 115 % najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
 • 45 % najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

od 01.01.2013 do 31.03.2014 (najniższe wynagrodzenie ujmowane w rozliczeniach to 1500,00 PLN)

 

 • 180 % najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
 • 100 % najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
 • 40 % najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Kwoty te zawsze zwiększało się o 40 % najniższego wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono schorzenia specjalne. (Schorzenia specjalne i kody niepełnosprawności)

od kwietnia 2014 są to stałe kwoty. Jednakowe zarówno dla ZPCHr, jak i otwartego rynku.(Wysokość dofinansowania od kwietnia 2014)