​Środki unijne

Środki unijne na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej do tej pory można było uzyskać m.in. z następujących Działań:

  1. Działanie 6.2. „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Kapitał Ludzki
  2. Działanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Kapitał Ludzki  – dla osób zwolnionych z pracy z winy zakładu lub przewidzianych do zwolnienia, zwłaszcza w ramach zwolnień grupowych.
  3. Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Innowacyjna Gospodarka”

Obecnie chcący skorzystać w szeroko rozumianego wsparcia Unii Europejskiej oczekują na wdrożenie nowych Programów przez jednostki sektora finansów publicznych na lata 2014 – 2020.
Bieżące inforacje na temat nowych działań można znaleźć m.in. na stronach Urzędów Wojewódzkich, Urzędów Marszałkowskich, Wojewódzkich Urzędów Pracy czy www.parp.gov.pl.