OFE czy ZUS? Do 31 lipca 2016 możemy wybrać.

Składka emerytalna to 19,52% naszego wynagrodzenia brutto, z czego połowę potrącają nam z naszego wynagrodzenia, a drugą połowę dodatkowo opłaca pracodawca.  

Na czy polega wybór OFE?

Właściwie jest to bardzo ograniczony wybór, ponieważ Rząd w 2011 roku zdecydował zmniejszyć z 7,3% do 2,3% składkę przekazywaną do OFE. Składka ta była w 2013 roku minimalnie podwyższona do 2,8%, co i tak stanowi niewielką część całości składki emerytalnej.

Poza tym 03.02.2014 roku 51,5% środków zgromadzonych w OFE, czyli ponad 153 miliardy złotych zostało znacjonalizowane i przekazane na tzw. subkonta w ZUS. Zrobiono zatem kolejny krok w tył w kwestii reformy emerytalnej.

Jak będzie wyglądać sytuacja po 31 lipca 2016?

Jeśli do tej pory nie przekazaliśmy i nie przekażemy do ZUS do 31 lipca 2016 wypełnionego oświadczenia, wówczas 12,22% naszego wynagrodzenia brutto będzie przekazywane na I filar ZUS, a 7,3% na nasze subkonto w ZUS.

Jeśli pozostaniemy w OFE, czyli złożymy formularz, wówczas 12,22% naszego wynagrodzenia brutto trafi na I filar ZUS, 4,38% na nasze subkonto w ZUS, ale 2,92% naszego wynagrodzenia pozostanie na naszym koncie w OFE.

Należy również nadmienić, że zmniejsza się cały czas pobierana przez fundusze maksymalna opłata od składki, która spadła z 3,5 do 1,75 proc. (W sumie od 2004 roku zmniejszyła się z 10%). Obniżona została też opłata pobierana przez ZUS za przekazywanie składek do OFE – z 0,8 do 0,4 proc. Za co ta opłata…?

Osoby, które chcą, aby część ich składki emerytalnej była przekazywana do OFE, muszą do dnia 31 lipca 2016 r. złożyć w ZUS oświadczenie o przekazywaniu składki do OFE.
Mogą to zrobić:

 

  1. osobiście w każdej jednostce ZUS poprzez wypełnienie i złożenie dokumentu ( oświadczenie )
  2. listownie – wysłać powyższy dokument do dowolnej jednostki ZUS,
  3. w formie elektronicznej na Platformie Usług Elektronicznych ZUS wypełnić formularz OFE-01

UWAGA!!!

Oświadczenie mogą złożyć tylko:

 

  • członkowie OFE, którzy w 2014 roku nie złożyli oświadczenia o przekazywaniu składki do OFE oraz nie są w wieku niższym o 10 lat od wieku emerytalnego
  • osoby, które nie były do tej pory członkami OFE oraz nie są w wieku niższym o 10 lat od wieku emerytalnego.

Następna możliwość zmiany podziału składek będzie możliwa między 1 kwietnia a 31 lipca 2020 roku.