Warning: Declaration of AMW_Related_Sub_Items_Walker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /home/platne/serwer166430/public_html/epelnosprawni/wp-content/plugins/advanced-menu-widget/class-advanced-menu-walker.php on line 163
Koszty pracy zdalnej a dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON - e-pelnosprawni

Koszty pracy zdalnej a dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON

Zmiany w kosztach płacy uwzględnianych w dofinansowaniach SODiR po wprowadzeniu przepisów do Kodeksu Pracy dotyczących pracy zdalnej.

Pracodawca przy zatrudnieniu telepracownika jest obowiązany:

1) dostarczyć telepracownikowi sprzęt niezbędny do wykonywania pracy  (zapewnić np. komputer, telefon),
2) ubezpieczyć sprzęt,
3) pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją sprzętu (pokryć np. rachunki telefoniczne, za Internet),
4) zapewnić telepracownikowi pomoc techniczną i niezbędne szkolenia w zakresie obsługi sprzętu

Można wypłacić pracownikowi, który wykonuje pracę zdalną ekwiwalent pieniężny w wysokości ustalonej z pracodawcą lub ustalić ryczałt, którego wysokość odpowiada przewidywanym kosztom ponoszonym przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy zdalnej.

Od dofinansowań za kwiecień 2023 roku koszty te będą kosztami płacy dla dofinansowań PFRON, czyli będziemy je uwzględniać w poz. 52 na załączniku INF-D-P. W związku z tym koszty te muszą być ponoszone terminowo, ze zwłoką nie większą niż 14 dni.