Rejestracja pracodawcy w systemie e-PFRON

Pracodawcy  zobowiązani do wpłat oraz  zwolnieni z wpłat na PFRON zobowiązani są  do rejestracji w systemie PFRON.

Aby zarejestrować pracodawcę, należy wypełnić stosowny dokument zgłoszeniowy:

  • pracodawca zobowiązany do dokonywania wpłat deklarację DEK-Z,
  • pracodawca zwolniony z dokonywania wpłat informację INF-Z.

na stronie https://pracodawca.e-pfron.pl

Pracodawca otrzymuje maila zwrotnego. Jedną z tych deklaracji należy przesłać do Departamentu ds. Wpłat PFRON w formie papierowej na adres:

Aleja Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa

Zarejestrowanemu pracodawcy nadawany jest identyfikator zwany „numerem w rejestrze PFRON”. Fundusz informuje pracodawcę listownie o jego nadaniu.
Być może już go posiadamy. Jest to ten sam numer, którego używamy w rozliczeniu dofinansowań.