Księgowanie wpłat na PFRON

W księgach rachunkowych wpłaty na PFRON możemy zaewidencjonować:

  1. wyliczenie wpłaty na PFRON:
   • Wn konto 403 „Podatki i opłaty”,
   • Ma konto 220 „Rozrachunki publicznoprawne” (w analityce: Rozrachunki z PFRON),
  1. zapłata miesięcznej składki na rachunek bankowy PFRON:
   • Wn konto 220 „Rozrachunki publicznoprawne” (w analityce: Rozrachunki z PFRON),
   • Ma konto 130 „Rachunek bieżący”.