Zalety telepracy dla pracownika

  1. Jedną z najważniejszych korzyści ze zdalnej pracy jest dla pracownika elastyczny czas pracy.

   • Pozwala on na optymalną organizację dnia. Umożliwia np. wizytę w urzędzie w godzinach jego otwarcia lub odebranie dzieci z przedszkola.
   • Osoba telepracująca może opiekować się dzieckiem lub inną np. chorą osobą, której należy co jakiś czas podać leki bądź sprawdzić czy czegoś nie potrzebuje
   • Dowolne kształtowanie swojego czasu pracy może też prowadzić do nieefektywnego jego wykorzystania, w przypadku osób charakteryzujących się słabą organizacją pracy oraz potrzebujących kontroli w celu motywacji do działania.
   • W przypadku posiadania tych negatywnych cech może nastąpić dezorganizacja dnia pracy, a co za tym idzie wydłuża się on i spada wartość czasu wolnego.
   • Pracownik, w elastycznym trybie pracy, musi czasem być przygotowany do pracy siedem dni w tygodniu.
 1. Dzięki pracy w domu więcej czasu można poświęcić rodzinie, ale i tutaj mogą pojawić się niedogodności. Konieczna jest umiejętność rozdzielenia pracy zawodowej od sfery prywatnej, gdyż jej brak może doprowadzić do konfliktów w rodzinie.
 2. Praca zdalna pozwala także obniżyć koszty związane z opłatami za przedszkole dziecka.
 3. Z racji tego iż stanowisko pracy znajduje się w domu pracownika nie musi on codziennie dojeżdżać do pracy, co wpływa na wydłużenie się czasu wolnego. Dzięki temu obniżają się koszty związane z zakupem benzyny, biletów na przejazdy, a także amortyzacją samochodu.
 4. Istnieje także możliwość dostosowania warunków pracy do własnych preferencji i upodobań.
 5. Praca w domu zmniejsza szanse zachorowań oraz umożliwia tańsze i bardziej racjonalne żywienie.
 6. Telepraca uniezależnia miejsce pracy od siedziby firmy macierzystej, co pozwala na wykonywanie pracy daleko od miejskich zanieczyszczeń, a to z kolei wpływa pozytywnie na zdrowie fizyczne i psychiczne.
 7. Daje to również większe możliwości przy jej poszukiwaniu, gdyż nie ma konieczności przeprowadzania się do miejsca gdzie znajduje się siedziba danej firmy.
 8. Jest także sposobem na budowanie kariery zawodowej dla ludzi myślących o niezależności, pełnych dynamizmu i aktywności.
 9. Daje możliwość wykorzystania sprzętu powierzonego przez pracodawcę do własnych potrzeb, przez co obniża koszty pracy dla innych pracodawców.

Ta forma pracy niesie za sobą pewne zagrożenia. Do najważniejszych należy:

 1. możliwość braku stałego zatrudnienia, a co za tym idzie ograniczenie korzyści socjalnych pracownika.
 2. Pracodawca nie zawsze chce też ponosić koszty stworzenia miejsca pracy i jego utrzymania, np. opłaty za energię elektryczną czy usługi Internetowe.
 3. Może się także pojawić problem ze znalezieniem odpowiedniego miejsca do pracy w domu pracownika.
 4. Szczególnie dotkliwym problemem dla telepracowników może być znaczne ograniczenie kontaktów międzyludzkich, które może prowadzić do odizolowania jednostki od społeczeństwa. Spotkania z współpracownikami, oprócz wymiany informacji na temat wykonywanego zadania, motywują do dalszej pracy i przynoszą większą satysfakcję z jej wykonywania.
 5. Praca w domu może powodować u ludzi reakcje skrajne, w zależności od ich cech osobowych. Może to być zarówno pracoholizm, jak również zupełne rozleniwienie.
 6. Osoby pracujące zdalnie mogą się czuć traktowane jako gorsze od pracowników biurowych. Powodem tego może być mniejsza możliwość awansu z racji ograniczonego kontaktu ze sprawami firmy.