​Telepraca osób niepełnosprawnych

Główną barierą w znalezieniu zatrudnienia w przypadku inwalidów ruchu, wzroku i słuchu jest problem mobilności lub komunikacji werbalno – wzrokowej. Między innymi z tej przyczyny pracodawcy uważają osoby niepełnosprawne za pracowników kłopotliwych.

Komputery połączone w sieć mogą w dużej mierze rozwiązać problem ich mobilności, nawet w przypadku osób całkowicie niezdolnych do samodzielnego poruszania się. W przypadku osób niewidomych lub niesłyszących komputer wraz z wyposażeniem głośnomówiącym oraz „dźwiękową” klawiaturą lub elektronicznym systemem dyktafonowym zastępuje brak zmysłu wzroku umożliwiając podjęcie pracy.

Istotną barierą aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, zarówno jeśli chodzi o zatrudnienie w ogóle, jak i zatrudnienie w systemie telepracy, jest także brak odpowiedniego wykształcenia oraz specjalistycznych kwalifikacji zawodowych. Niepełnosprawni są stosunkowo gorzej wykształcone niż osoby sprawne. Tylko niespełna 4% populacji niepełnosprawnych posiada wyższe wykształcenie, a dominują osoby z wykształceniem podstawowym i zawodowym.

Niski udział niepełnosprawnych z wyższym wykształceniem spowodowany jest rozpowszechnieniem wśród osób niepełnosprawnych świadomości istnienia barier utrudniających im zdobycie wykształcenia oraz niewiary w możliwość przełamania tych barier.

W celu umożliwienia osobom niepełnosprawnym odnalezienia się na rynku pracy bardzo ważne jest szkolenie w zawodach, które mogą być wykonywane na zasadzie telepracy oraz promocja tej formy zatrudnienia wśród pracodawców.

Zdobycie kwalifikacji w zakresie korzystania z technik teleinformatycznych oraz w dziedzinach związanych między innymi z matematyką czy informatyką mają szansę zmienić tę sytuację i ułatwić zatrudnienie większej grupie osób niepełnosprawnych.

Istotną rolę w zdobywaniu pracy przez internet może być znajomość języka angielskiego. Telepraca może być świadczona dla kogoś z zupełnie innej części świata, dlatego też barierą może być tutaj brak umiejętności posługiwania się tym językiem. W dziedzinach takich jak informatyka bardzo szybko wszystko się zmiania. Należy się ciągle dokształcać, poznawać nowe technologie czy języki programowania.