Zmiany w dofinansowaniach od 2015 roku

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych nieznacznie zmienia sposób liczenia efektu zachęty metodą ilościową.

Do wniosków za grudzień 2014 włącznie należy wykazać wzrost netto zatrudnienia osób niepełnosprawnych ORAZ zatrudnienia ogółem z miesiąca, w którym pracownik niepełnosprawny został zatrudniony.
Aby ’efekt zachęty’ był wykazany tą metodą we wniosku Wn-D o dofinansowanie PFRON pozycja 39 musi być większa od pozycji 41 ORAZ pozycja 40 musi być większa od pozycji 42.

Od dofinansowań za styczeń 2015 roku, aby wykazać efekt zachęty metodą ilościową, będzie musiał wystąpić wzrost netto JEDYNIE zatrudnienia OGÓŁEM z miesiąca, w którym pracownik niepełnosprawny został zatrudniony.
Zatem we wniosku Wn-D o dofinansowanie PFRON pozycja 39 musi być większa od pozycji 41. Jeśli nie spełnimy tego warunku możemy jeszcze wykazać efekt zachęty metodą jakościową. W przeciwnym razie dofinansowanie za tego pracownika nie będzie przysługiwało.
Pozycje 40 oraz 42 za te okresy pozostawiamy nie wypełnione.

Wnioski za okresy począwszy od stycznia 2015 wypełniamy na nowych drukach. Niemalże nie różnią się od poprzednich.

Zmieniono również w niewielkim stopniu sposób wypełniania załącznika Inf-o-PP.