Wysokość dofinansowania przy zatrudnieniu u dwóch lub wiecej pracodawców

W sytuacji, gdy osoba niepełnosprawna jest zatrudniona u więcej niż jednego pracodawcy dofinansowanie przysługuje temu, który jako pierwszy ją zatrudnił. Jeśli jednak u pierwszego pracodawcy pracownik był zatrudniony tylko na część etatu, to za pozostałą część etatu dofinansowanie może uzyskać pracodawca, który zatrudnił go jako drugi. I w ten sposób trzeci pracodawca też może uzyskać dofinansowanie na tą osobę, jeśli dwóch poprzednich „nie wykorzystało” jeszcze pełnego etatu pracownika.

Przykład dla dofinansowań w 2016r.

Jan Kowlaski jest np. księgowym z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Nie jest to schorzenie specjalne. Zatrudnił się w:

Firmie X na 1/4 etatu od 01.10.2015 – wyngrodzenie brutto 1000zł (koszt pracodawcy – 1182,90zł),
Firmie Y na 1/4 etatu od 01.12.2015 – wyngrodzenie brutto 900zł (koszt pracodawcy – 1064,61zł,
Firmie Z na 3/4 etatu od 01.01.2016 – wyngrodzenie brutto 2500zł (koszt pracodawcy – 3018,50zł),
Zarówno na otwartym rynku pracy, jak i w zakładach pracy chronionej wysokość dofinansowania jest taka sama.

Dofinasowanie na osobę z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności na otwartym rynku wynosi maksymalnie 1125,00zł.
Zatem jeśli wszystkie firmy złożą wnioski o dofinansowanie otrzymają:

Firma X – 1/4*1125,00=281,25zł
Firma Y – 1/4*1125,00=281,25zł
Firma Z – 1/2*1125,00=562,50zł,

pomimo, że zatrudniła pracownika na 3/4 etatu otrzyma dofinansowanie za 1/2 etatu.
Za 1/2 (1/4+1/4) etatu wykorzystali poprzedni pracodawcy, którzy zatrudnili go wcześniej (jeżeli złożyli wnioski za tego pracownika. Do wykorzystania pozostało więc już tylko drugie 1/2, a nie 3/4).

Jeśli pracodawca, który zatrudnił wcześniej tego pracownika nie złożył w ogóle wniosku to ostatnia osoba z przykładu dostanie dofinansowanie za 3/4 etatu, czyli 843,75zł.

Skąd wiadomo, u kogo został zatrudniony jako pierwszy?
W załącznikach Inf-d-p do wniosku, w pozycji 45 – 'Zatrudnienie od dnia’ każdy pracodawca musi wpisać od kiedy zatrudnia danego pracownika.

Gdzie wpisujemy na jaką część etatu jest zatrudniony pracownik?
W pozycjach 21-44 na wniosku Inf-d-p.