Urlopy bezpłatne a dofinansowanie PFRON

Jeśli pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym dofinansowanie PFRON obliczamy poprzez zmniejszenie w pozycjach 21-44 wniosku INF-D-P danego pracownika przeciętny miesięczny wymiar czasu pracy.

Przykłady:

Pracownik zatrudniony w ZPCH z lekkim stopniem niepełnosprawności ze schorzeniem specjalnym był na urlopie bezpłatnym od 2 do 8 sierpnia 2013, czyli 7 dni kalendarzowych, więć w pozycji 23 załącznika INF-D-P wpisujemy 0,774 (24 dni pracy/31 dni sierpnia) zamiast 1,000.

Pracownik zatrudniony na otwartym rynku z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, bez schorzenia specjalnego przebywał na urlopie bezpłatnym od 3 do 5 września 2013, czyli 3 dni kalendarzowe, więc w pozycji 37 załącznika INF-D-P wpisujemy 0,900  (27 dni pracy/30 dni września)

UWAGA: Zmieniamy także wskaźniki zatrudnienia. Obniżamy odpowiednia tak jak w przykładach powyżej wskaźniki na wniosku Wn-D.

 

Przepisy te obowiązują od 01.01.2011. Wcześniej pomimo, że pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym w wyżej wymienione pozycje wpisywany był wskaźnik 1,000.

art. 21 ust 1 i 5 Ustawy o Rehabilitacji
art. 26a ust. 1, 1a i 1b
art. 26b ust. 3. Zatrudnienie i wskaźnik, o których mowa w art. 26a ust. 1, 1a i 1b, ustala się odpowiednio na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 i 5 oraz art. 28 ust. 3.