Warning: Declaration of AMW_Related_Sub_Items_Walker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /home/platne/serwer166430/public_html/epelnosprawni/wp-content/plugins/advanced-menu-widget/class-advanced-menu-walker.php on line 163
Schorzenia specjalne, schorzenia szczególne i kody niepełnosprawności - e-pelnosprawni

Schorzenia specjalne, schorzenia szczególne i kody niepełnosprawności

Czym są schorzenia specjalne?

Schorzenia specjalne są to pewne schorzenia osób niepełnosprawnych, które uprawniają pracodawcę do podwyższonego dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z PFRON. Są to upośledzenie umysłowe, choroby psychiczne, choroby narządu wzroku (tylko stopień umiarkowany i znaczny), epilepsja oraz całościowe zaburzenia rozwojowe.

Die besten Online-Casinos ohne die 5-Sekunden-Regel für deutsche Spieler. Glücksspiel ist weltweit ein beliebter Zeitvertreib. In Deutschland gibt es jedoch gesetzliche Beschränkungen. Diese Beschränkungen begrenzen den Geldbetrag, den deutsche Spieler in einem Monat ausgeben können. Das kann lästig sein, vor allem, wenn Sie Ihre Lieblingsspiele im Casino genießen möchten. Sie können jedoch weiterhin in Online-Casinos spielen, die in Deutschland lizenziert sind, mehr Informationen finden. Sie müssen auch die Geschäftsbedingungen dieser Websites beachten. Wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen, sollten Sie sich vergewissern, dass die von Ihnen gewählte Website über eine Lizenz der EU oder Curacao verfügt. Es gibt mehrere Online-Glücksspielplattformen, die keine 5-Sekunden-Pause erfordern. Sie werden überwacht und reguliert, und alle bieten eine große Auswahl an Spielen. Außerdem sind sie alle gesetzlich lizenziert und halten sich an strenge Datenschutzbestimmungen. Der beste Weg, ein Online-Casino zu finden, das keine 5-Sekunden-Pause verlangt, ist, Bewertungen zu lesen. In diesen Bewertungen finden Sie die besten Online-Casinos für deutsche Spieler. Eine der besten Online-Casino-Marken für deutsche Spieler ist Play’n GO. Play’n GO bietet eine große Auswahl an Echtgeld-Slots und Video-Poker. Die umfangreiche Bibliothek umfasst mehr als 900 Spiele und Slots, darunter auch progressive Jackpots. Eine weitere beliebte Wahl ist Betway. Hier gibt es eine große Auswahl an Microgaming-Spielen sowie Tischspiele wie Blackjack und Roulette. Zu den Zahlungsmöglichkeiten des Casinos gehören PayPal, Visa- und MasterCard-Kreditkarten sowie Skrill. Und schließlich gibt es noch Apple Pay. Mit dieser mobilen Geldbörse können Sie In-App-Käufe tätigen und Ihre Gewinne ganz einfach einzahlen oder abheben.

Wysokość dofinansowania z PFRON jest powiększana w zależności od stopnia niepełnosprawności. Zatrudniając pracownika niepełnosprawnego w wymiarze pełnego etatu można uzyskać maksymalnie (kwoty aktualne od dnia 01.04.2020):

 • 450,00 zł w przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności
 • 1050,00 zł w przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności ze schorzeniem specjalnym
 • 1200,00 zł w przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
 • 2100,00 zł w przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ze schorzeniem specjalnym
 • 1950,00 zł w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności
 • 3150,00 zł w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności ze schorzeniem specjalnym

Jak widać różnica w kwotach dofinansowania jest stosunkowo wysoka.

W jaki sposób dokumentujemy schorzenia specjalne?

Aby móc się ubiegać o podwyższone dofinansowanie z PFRON musimy w aktach osobowych posiadać orzeczenia o niepełnosprawności, które będą pokazywały, że osoba niepełnosprawna ma faktycznie schorzenie specjalne.

Jednym ze sposobów jest wykazanie na orzeczeniu umownego kodu niepełnosprawności. Przedstawiamy kody niepełnosprawności według rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (par.32 pkt. 1 Ustawy o Rehabilitacji)

 • 01 U – upośledzenie umysłowe
 • 02 P – choroby psychiczne
 • 03 L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu
 • 04 O – choroby narządu wzroku
 • 05 R – upośledzenie narządu ruchu
 • 06 E – epilepsja
 • 07 S – choroby układu oddechowego i krążenia
 • 08 T – choroby układu pokarmowego
 • 09 M – choroby układu moczowo-płciowego
 • 10 N – choroby neurologiczne
 • 11 I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego
 • 12 C – całościowe zaburzenia rozwojowe np. autyzm lub zespół Aspergera

Schorzenia specjalne:

 • 01 U – upośledzenie umysłowe
 • 02 P – choroby psychiczne
 • 04 O – choroby narządu wzroku (tylko stopień umiarkowany i znaczny – BON-I-5232-13-PM/11)
 • 06 E – epilepsja
 • 12 C – całościowe zaburzenia rozwojowe np. autyzm lub zespół Aspergera

W przypadku, gdy na orzeczeniu widnieje kilka kodów niepełnosprawności, wystarczy że jeden z nich będzie kodem ze schorzeń specjalnych, abyśmy mogli ubiegać się o podwyższone dofinansowanie.

W przypadku orzeczeń wydawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub inne organy do tego uprawnione może się zdarzyć, że nie ma żadnego kodu niepełnosprawności. Nie jest to konieczne. Schorzenie specjalne może być udokumentowane w formie opisowej. Jeśli z orzeczenia wynika, że osoba niepełnosprawna jest chora np. na epilepsję, to również to uprawnia do podwyższonego dofinansowania z PFRON.

Czym są schorzenie szczególne?

Schorzenia szczególne nie wpływają na wysokość dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Mają jednak wpływ na wysokość wpłat na PFRON, których muszą niektóre podmioty dokonywać. A mianowicie na obniżenie tych wpłat. O obniżeniu wpłat na PFRON mówi Rozporządzenie w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania. Do schorzeń szczególnych, uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych zalicza się:

 • 1) chorobę Parkinsona,
 • 2) stwardnienie rozsiane,
 • 3) paraplegię, tetraplegię, hemiplegię,
 • 4) znaczne upośledzenie widzenia (ślepotę) oraz niedowidzenie,
 • 5) głuchotę i głuchoniemotę,
 • 6) nosicielstwo wirusa HIV oraz chorobę AIDS,
 • 7) epilepsję,
 • 8) przewlekłe choroby psychiczne,
 • 9) upośledzenie umysłowe,
 • 10) miastenię,
 • 11) późne powikłania cukrzycy.

Dla potrzeb wpłat obowiązkowych na PFRON występowanie schorzenia szczególnego może dokumentowane:

 • orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność w rozumieniu przepisów o rehabilitacji (tylko z kodami 01U, 04O, 06E);
 • zaświadczeniem lekarza specjalisty.

Odnośnie zaświadczenia lekarza specjalisty – to nie określono oficjalnego wzoru takiego zaświadczenia. Dlatego wystarczające jest, by zaświadczenie zawierało pieczęć podmiotu leczniczego, imię i nazwisko oraz PESEL osoby niepełnosprawnej (lub inny numer identyfikacyjny), pieczęć i podpis lekarza specjalisty oraz informację, że u osoby tej  stwierdzono co najmniej jedno ze schorzeń określonych w § 1 Rozporządzenia w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania.

Osobę z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i udokumentowanym schorzeniem specjalnym „traktujemy jako dwie” na potrzeby wskaźników, a ze znacznym „jako 3”. 

Jeśli zatem wyjdzie nam w ten sposób wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6% nie wysyłamy deklaracji DEK tylko INF-1 i uzupełniamy tam schorzenia szczególne (to nie są specjalne). Tam wpisujemy 1 osobę niepełnosprawną ze schorzeniem szczególnym jak”1″, a nie „2” (umiarkowany lub/i „3” znaczny stopień. Algorytm sam to liczy.

Przykład:

Mając 100 etatów i 5 etatów niepełnosprawnych, ale jeden z nich to osoba ze znacznym stopniem i schorzeniem szczególnym, mamy wskaźnik 7% (4+3). Wysyłamy zatem INF-1 i nie mamy obowiązku wpłat na PFRON, ponieważ wskaźnik osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.