Rachunki bankowe PFRON

Beneficjent dokonuje zwrotu nienależnie otrzymanego z PFRON dofinasowania (na przykład w przypadku korekt zmniejszających wymiar dofinansowania) na numer rachunku bankowego Banku Gospodarstwa Krajowego:

66 1130 1017 0019 9361 9020 0041