Dla kogo refundacja składek z PFRON?

Każda osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą może liczyć na refundację składek na ubezpieczenia społeczne. PFRON refunduje osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wysokość refundacji z PFRON znajdą Państwo tutaj.
(art 25a ust. 1. pkt. 1)

Należy tutaj zaznaczyć, że obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe to nie te składki, które są naliczane od minimalnej podstawy wymiaru, ale te które zadeklarowaliśmy i opłacamy do ZUS.

Przykład:

Osoba niepełnosprawna z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności prowadzi działalność gospodarczą. Zadeklarowała, że będzie opłacać składki od podstawy wymiaru 4000,00zł. Składka emerytalna wyniesie zatem 780,80zł, a rentowa 320,00zł. Czyli w sumie te dwie składki wyniosą 1100,80zł. Osobie niepełnosprawnej przysługuje refundacja 60% zadeklarowanych tych dwóch składek, otrzyma więc z PFRON po złożeniu wniosku o refundację kwotę 660,48zł.

UWAGA: ZMIANA USTAWY O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji obowiązująca od 6 czerwca 2018 r. wprowadza obowiązek opłacenia wszystkich składek przed wysłaniem wniosku o refundację składek Wn-U-G. Składki muszą być wcześniej opłacone w całości.