Korekta Wn-D – wniosku o dofinansowanie wynagrodzeń

Jeżeli we wniosku Wn-D lub w którymś z załączników wystąpiły błędy otrzymujemy wezwanie do korekty.

W zakładce ’Lista dokumen’ów Wn-D’ w kolumnie ’Stan wniosku’ pojawia się status pisma ’do korekty’, więc należy poprawić wniosek.

Aby sprawdzić jakie błędy popełniliśmy i gdzie klikamy na ’wezwanie do korekty’.
W tym celu zaznaczamy wniosek Wn-D, który chcemy korygować i klikamy na dole strony na ’utwórz korektę’. Po czym pojawia się wniosek Wn-D, który wypełniamy tak jak tutaj (Wn-D).

Jeśli chodzi o korekty dokumentów Inf-D-P to jeśli chcemy, możemy skorygować tylko te dokumenty, w których popełniliśmy błąd. Możemy też korygować wszystkie, ale poprawnych po prostu nie zmieniać, tylko je podpisać. Poniżej opiszę ten pierwszy przypadek, czyli korektę tylko wybranych dokumentów.

Jeśli popełniliśmy błąd tylko w dwóch dokumentach korygujemy tylko te dwa, a we wniosku Wn-D w pozycji 14 (Liczba załączników INF-D-P do składanego wniosku) wpisujemy „2”, a nie liczbę INF-D-P z wniosku korygowanego.

Na wniosku Wn-D w pozycji 13 – należna kwota dofinansowania, powypełnieniu załączników i kliknięciu ’uzupełnij kwotę’ wyświetli się kwota pomocy ogółem z tego miesiąca, a nie tylko za korygowane dokumenty INF-D-P.
Do korekty należy również dołączyć wniosek INF-O-PP.

Jeśli wysyłaliście już wnioski we wcześniejszych okresach to warto przejrzeć orzeczenia pracowników, którzy pracowali w firmie po 01.01.2009 roku. Być może część z nich miała źle policzony koszt płacy lub np. schorzenie specjalne, których wcześniej nie wykazywaliście. Jeśli taka sytuacja zaistniała możecie zrobić korekty zwiększające kwoty dofinansowań.

Korekty można robić za wnioski od stycznia 2009. Za wcześniejsze okresy korekty można było robić do dnia 30.09.2009. Jeśli chcemy dokonać korekt za okresy do 30.09.2009 można spróbować wysłać pismo z prośbą do PFRON o umożliwienie tego.