Jak księgujemy dofinansowania

Jak księgujemy dofinansowania? Ujmujemy je w księgach rachunkowych oraz książce przychodów i rozchodów jako przychód podlegający opodatkowaniu. 

Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych otrzymywane z PFRON traktuje się jako pomoc publiczną stanowiącą subsydia płacowe na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych. Księgujemy go w momencie otrzymania, czyli z datą wpływu na rachunek bankowy pracodawcy. Nie zmniejszamy kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, tylko księgujemy całość na konto przychodów operacyjnych.

W księgach rachunkowych kwotę dofinansowania można zapisać:

  • Wn konto 130 – rachunki bankowe
  • Ma konto 760 – pozostałe przychody operacyjne