Inf-o-Pdm – załącznik do wniosku o refundację składek

Jest to formularz w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. Wypełnia się go w podobny sposób jak Inf-o-PP.

Od 1 lipca 2015 treść formularza uległa zmianie.

Poniżej podajemy sposób jego wypełniania.

Część A

Pozycje 1-8 na pierwszej stronie formularza. Wypełniają się one automatycznie na podstawie danych z wniosku Wn-U-G. Jeśli ktoś w pozycji nr 5 zaznaczył „inna” należy podać jaka to forma prawna. Tej pozycji nie przepisuje system z Wn-U-G.
W pozycji nr 9 wykazujemy powiązania z innymi przedsiębiorcami. Jeśli nie mamy takich powiązań zaznaczamy „Wszystkie nie” i przechodzimy kolejnej pozycji.
W pozycji nr 10 przedstawiamy informację o utworzeniu wnioskodawcy w wyniku podziału innego przedsiębiorcy lub połączenia z innym przedsiębiorcą, w tym przez przejęcie innego przedsiębiorcy. Jeśli wszystkie pytania są na „Nie” przechodzimy na dół strony i klikamy „dalej”.

Część B

Na drugiej stronie formularza. Pozycji tych nie wypełniają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Część C

Należy zaznaczyć informacje dotyczące sektora naszej działalności. Zaznaczenie choćby jednego „tak” wyklucza możliwość otrzymania refundacji. Chyba, że chodzi o działalność transportową, ale tylko w przypadku gdy pomoc nie będzie przeznaczona na nabycie pojazdów wykorzystywanych do świadczenia usług w zakresie drogowego transportu towarów.

Część DCzęść E

Pozycje te przy prawidłowym wypełnieniu wniosku Wn-U-G wypełniane są przez system dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.