Dodatkowy urlop wypoczynkowy

Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności. Prawo do urlopu dodatkowego pracownik niepełnosprawny musi nabyć tylko raz w karierze zawodowej. Jeśli zostanie zatrudniony u kolejnego pracodawcy nie musi czekać kolejnego roku.

Urlop ten udzielany jest na takich samych zasadach, jak zwykły urlop wypoczynkowy. Wymiar urlopu pracownika zatrudnionego na część etatu ustala się proporcjonalnie do wymiaru  tego etatu. Jeżeli pracownik ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności posiada staż pracy krótszy niż 10 lat przysługuje mu 30 dni urlopu (20 dni wypoczynkowego + 10 dni dodatkowego), jeżeli dłuższy niż 10 lat – 36 dni urlopu.