Zakładanie działalności gospodarczej – ZUS i portal pue.zus.pl – krok 4

W ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności przedsiębiorca musi zgłosić się do ubezpieczeń jako ubezpieczony. Wcześniejsze złożenie wniosku CEIDG-1 jest zgłoszeniem do ubezpieczeń płatnika. Od 20.05.2017 istnieje możliwość wysłania dokumentów zgłoszeniowych ZUS ZUA i ZUS ZZA za pośrednictwem CEIDG. Można również zgłosić członków rodziny na ZUS ZCNA.

Jeśli wykonywana działalność jest jedynym źródłem dochodów, trzeba wypełnić druk ZUS ZUA. Natomiast, gdy osoba zakładająca działalność np. ma również podpisaną umowę o pracę z jakimś pracodawcą i osiąga wynagrodzenie przynajmniej w wysokości minimalnej płacy krajowej, wypełnia ZUS ZZA (dla potrzeb ubezpieczenia zdrowotnego).

Osoba, która chce prowadzić działalność gospodarczą zgłasza deklarację z kodem 0510 X Y;

W kodzie tytułu ubezpieczenia znak X oznacza ustalone lub nie prawo do emerytury lub renty:
0 – osoba, która nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty,
1 – osoba, która ma ustalone prawo do emerytury,
2 – osoba, która ma ustalone prawo do renty (chodzi tutaj m.in. o rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę rodzinną, ale nie rentę socjalną – zgodnie z Ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

Znak Y w kodzie tytułu ubezpieczenia oznacza stopień niepełnosprawności:
0 – osoba nieposiadająca orzeczenia o niepełnosprawności lub osoba, która posiada orzeczenie i nie przedłożyła go płatnikowi składek,
1 – osoba, która przedłożyła płatnikowi składek orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności,
2 – osoba, która przedłożyła płatnikowi składek orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
3 – osoba, która przedłożyła płatnikowi składek orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
4 – osoba, która przedłożyła płatnikowi orzeczenie o niepełnosprawności wydawane osobom do 16. roku życia.

Przykład:

Osoba niepełnosprawna ze znacznym stopniem niepełnosprawności, nie mająca ustalonego prawa do emerytury lub renty będzie miała kod tytułu ubezpieczenia 0510 0 3.

UWAGA!!!

Jednak osoba, która ma USTALONE PRAWO DO RENTY,  a chce prowadzić działalność gospodarczą zgłasza deklarację z kodem 0512 X Y, gdzie X i Y oznaczają to s samo o czym pisaliśmy wyżej.

Przykład:

Osoba niepełnosprawna z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, mająca ustalone prawo do renty będzie miała kod tytułu ubezpieczenia 0512 2 2.

Można to zrobić także wysyłając list polecony z podpisanymi dokumentami ZUS ZUA lub ZUS ZZA na adres odpowiedniej jednostki ZUS.
To będzie wszystko co należy złożyć do ZUS w celu założenia działalności.

Jednak dla ułatwienia dalszych kontaktów z ZUS dobrze jest zarejestrować konto na www.pue.zus.pl.
Jest to forma kontaktu z ZUS za pośrednictwem Internetu, dzięki której możemy np. uzyskać informacje o naszych ubezpieczeniach, świadczeniach i płatnościach, zarówno prywatnych, jak i firmowych. Można także złożyć lub odebrać niezbędne dokumenty oraz składać deklarację DRA i inne za pomocą ePłatnika.

ZUS.PUE krok po kroku:

  1. Rejestrujemy się na portalu pue.zus.pl. (np. przy pomocy ePuap)
  2. Podczas rejestracji otrzymujemy login i podajemy własne hasło.
  3. Potwierdzamy tożsamość profilem zaufanym ePUAP.
  4. Z aplikacji ePłatnik można już wysyłać dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe.